תגית: מצביעי טראמפ

קובלנתו של מעמד הביניים

זו לא הייתה בחירה על פי מידת נלבבותם של המועמדים. הוא והיא אינם דמויות נלבבות כלל וכלל. זו גם לא הייתה הכרעה בין שתי תפישות עולם. לא התיחסו שם לתפישות עולם. זו הייתה הבעת קובלנתו של מעמד הביניים האמריקאי, הוא אימץ ללבו את מי שהקשיב, או העמיד פנים כמקשיב.

להמשיך לקרוא