הרוויזיוניסט שהיה חברו הטוב של אבי

ד"ר צייטלין היה חברו הטוב של אבי. ד"ר צייטלין היה רוויזיוניסט, מראשוני תנועת החירות בישראל. אבי, אליעזר שמאלי, היה מראשוני תנועת העבודה, וממקימי זרם העובדים בחינוך. הם נפגשו בנשר, העיירה הצמודה למפעל המלט. שם, צייטלין שימש כרופא החירום של המפעל ורופא המשפחה במשך עשרות שנים. אבי לימד שם זמן קצר בבית הספר.